Hjem - Lions Lejre

Menu

Om Lions Lejre


Lions Club Lejre - en del af en verdensomspændende bevægelse

 
Lions Club Lejre har eksisteret siden 1989, og har således haft 25 års jubilæum i 2014. Klubben er det lokale led i en verdensomspændende humanitær bevægelse. 

Vi er i dag 14 medlemmer i Lions Club Lejre, men vi har et stærkt ønske om at blive flere i fremtiden og at få en mere ligelig kønsfordeling.

Vores fornemste opgave er at samle penge ved forskellige aktiviteter, som skal bruges til humanitære formål lokalt og internationalt.

Vi uddeler årligt i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt, heraf går rundt regnet 50% til lokale formål og resten til nationale og internationale humanitære formål. På vores hjemmeside er givet en nærmere præsentation af donationerne.

Pengene er i de senere år rejst fortrinsvis ved aktiviteter som bankospil 2 gange årligt, julelotteri, juletræstænding, opgaver ved Roskilde Dyrskue,  samt donationer fra lokale sponsorer.

Vi er alle travle og engagerede folk, så vi er optaget af, at det ud over at tjene et humanitært formål samtidigt skal være både sjovt, lærerigt og berigende at være med i Lions Club Lejre.

Vi afholder klubmøde den 2. mandag aften i måneden bortset fra sommerferieperioden og vi bestræber os på at komme ud af "huset" således at vi kan se noget nyt og spændende i den verden som er uden for Lions Lejre.
Til arrangementer af den art og typisk også til klubmøderne "ud af huset" inviteres ægtefælle/ledsager til at deltage.

Vi er optaget af, at forberedelse af/til aktiviteterne fortrinsvis sker i udvalgene, således at klubmøderne kan bruges til mere overordnede opgaver, diskussioner og til eventuelt andre aktiviteter, som kan berige fællesskabet.

Følg også Lions Lejre på Facebook

Følg Lions